سوال شما: (قسمت اول)

 اينجانب 31 ساله وداراي ميكرو آدنوم هيپوفيز و پرولاكتين خارج از نرمال ميباشم و عوارض جانبي ديگر شامل ( آكرومگالي ، گالاكتوره ، امنوره هاي طولاني ، چند عدد موي زائد در چانه و .... ) ميباشم درصورت نياز سابقه پزشكي ارسال خواهد شد .  آيا با وجود مشكلات متعددي كه اينجانب دارا ميباشم درصورت ازدواج از نظر نازائي با مشكل مواجه خواهم شد يا خير ضمن اينكه حدود ده سال ميشود كه بصورت طبيعي سيكل ماهانه ندارم وداروهاي مختلفي نظير بروموكريپتين و داستينكس و استروژن و مدروكسي پرژسترون هم استفاده كرده ام ، سي تي اسكن و ام آرآي انجام شده نيز ميكرو آدنوم را تائيد نموده اند . سوال من اين است كه  با وجود پرولاكتين بالا و ميكرو آدنوم هيپوفيز نازائي در چه صورت و درچه مرحله اي بوجود خواهد آمد؟ آيا ميتوان ميكرو آدنوم را بوسيله جراحي از بين برد و چنانچه قابل جراحي باشد پرولاكتين نيز به حد نرمال خواهد رسيد؟ آيا با توجه به معضلات فوق ميتوانم ازدواج نمايم ؟ لطفاً درصورت امكان در خصوص رفع مشكل فوق راهنمائي هاي  لازم را ارائه بفرمائيد. ( سه جلد كتاب جنابعالي را تهيه نموده ودرحال مطالعه آنها هستم) . قبلاً از همكاري جنابعالي كمال تشكر و قدردارني را دارم .

پاسخ ما: (قسمت اول)

در مورد ميكروآدنوم يا تومورهاي كوچك ترشح كننده پرولاكتين كه سوال فرموديد امكان حاملگي به شرط كنترل دقيق هورمون پرولاكتين با استفاده از مهاركننده هاي گيرنده دوپامين بخصوص داروي تأييد شده بروموكريپيتين در بيش از 80 درصد موارد امكان پذير است. خوشبختانه تومور مترشحه پرولاكتين شما آنچنان كه خود گفتيد از سنخ تومورهاي بزرگ هيپوفيز نيست و بعد از حاملگي هم احتمال بزرگي غده و فشار روي اعصاب بينايي يا افزايش فشار داخل مغزي و عوارض آن چون سردرد و دوبيني بسيار ناچيز (كمتر از 1 درصد) است. البته من متوجه نشدم كه شما چرا داروي خود را قطع كرده ايد و حدس ميزنم تاكنون هم تحت رژيم دارويي مناسبي نبوده ايد. نكته جالب توجه اين است افزايش هورمون پرولاكتين در هر دو جنس منجر به كم ميلي جنسي ميشود. در خانمها اين امر ميتواند منجر به خشكي واژن و درد حين نزديكي شود كه ضمن درمان دارويي براي تخفيف اين مسئله هم بايد چاره انديشيد. از آنجا كه واقعاً با داروهاي امروزي امكان كنترل كردن اين نوع بيماري بسيار ساده است توصيه ميكنم براي ادامه درمان صحيح به يك متخصص غدد خوب (كه البته همه خوب هستند) مراجعه كنيد. درصورت ازدواج از جهت پيشگيري يا درمان مشكلات جنسي احتمالي هم بد نيست همراه با همسر خود سري به من بزنيد.

سوال شما: (قسمت دوم)

پيرو مذاكره تلفني مورخ 5/10/84 باستحضارميرساند: ميل هاي جنابعالي دريافت شد صميمانه از شما تشكر مي نمايم ، اظهارلطف فرموده و پاسخ سوالات اينجانب را داده بوديد؛ چنانچه اجازه بفرمائيد تصور مي نمايم به درستي شرح بيماري خود را توضيح نداده ام، لذا جنابعالي نيز با توجه به اطلاعات اندكي كه دراختيارتان گذاشته شده بود اظهار نظر فرموديد. درخصوص بيماري خويش به اطلاعات كاملتري نياز داريد . ابتدا شرح حال پزشكي را باستحضار جنابعالي رسانده و سپس پاسخ سوالتان را بشرح ذيل خواهم داد. ( سئوال فرموده بوديد علت قطع دارو چه بوده است؟)

 1. 1: از سن بلوغ تا 17 سالگي ( آذر ماه سال 70 ) پريود ماهانه مرتب بمدت يك هفته همراه با  دل درد شديد و خونريزي زياد برخوردار بودم.

 2. 2: درسال 68 براثر عفونت سينوسهاي صورت دچار سينوزيت شدم .

 3. 3: براي اولين بار از ديماه سال 70 تا تيرماه سال 71 بمدت هفت ماه عادت ماهانه نداشتم ، طبق اظهار پزشك متخصص زنان بر اثراسترس و اضطراب و فشار روحي ناشي از امتحانات سال آخر دبيرستان و كنكور بوده است؟

 4. 4: سونوگرافي از رحم و ضمائم آن هرچند وقت يكبار انجام ومشكل خاصي مشاهده نميشد و همه چيز طبيعي بوده است . ( دوبار كيست تخمدان مشاهده  شد كه با مصرف داروي تجويزي پزشك ازبين رفت) .

 5. 5: در اواسط فروردين سال 72 بر اثرمسموميت غذائي بمدت يكماه با حالتها و مشكلات ذيل مواجه بودم :

 6.  حالت تهوع ، استفراغ ، ضعف شديد جسماني ، سه مرتبه حالت رعشه ، كبودي كل بدن همراه با كمبود اكسيژن كه هرباربا تنفس مصنوعي و سايراقدامات پزشكي كمي به حال طبيعي ميرسيدم و همچنين داروهاي معده و غيره نيز تجويز ميگرديد .

 7. 6: اولين بار در سال 72 پزشك متخصص زنان پس از انجام آزمايش هورموني و بررسي نتايج آن متوجه افزايش پرولاكتين گرديد.

 8. 7: در سال 75 بمدت يك هفته طبق دستور پزشك بستري و به علت گاستريت معده تحت درمان پزشكي بودم.

 9. 8: درسال 77 يك مورد جراحي دندان عقل نهفته نيز داشتم .

 10. 9: درسال 80 سي تي اسكن ديناميك هيپوفيز با تزريق انجام و وجود ميكروآدنوما تائيد گرديد.

 11. 10: درسال 81 ام آر آي بدون تزريق انجام و مجدداً ميكروآدنوما تائيد گرديد.

 12. 11: در سال 83 پس از انجام آزمايش خون وجود ميكروب هليكوباكتر مشخص و تحت نظر پزشك معالج داروهاي آنتي بيوتيك بمدت دو هفته مصرف شد.

 13. 12: اكرومگالي در برخي از اندامها شامل بزرگي شكم ، بزرگي سينه ها ( كه همراه با ترشح شير در صورت فشاردادن ميباشد) و انگشتان دست ها مشاهده شده.

از سال 70 تاكنون دچار اختلال قاعدگي بصورت آمنوره هاي طولاني مدت چندين ماهه داشته ام و چنانچه از قرصهاي مدروكسي پروژسترون و استروژن كونژوگه استفاده ميكردم بمدت 3 الي 4 روز عادت ماهانه بمقدار خيلي كم ميشدم ، درغيراينصورت هيچ وقت پريود طبيعي نداشتم و حدوداً ميتون گفت بين 10 الي 12 سال اصلاً پريود نشده ام.

بمدت پنج سال قرص ديان مرتباً استفاده كرده ام ، و قرص بروموكريپتين بصورت متناوب مصرف ميكردم كه به علت عوارض هاي جانبي اين قرص و ساير عوامل موثر و عدم تحمل آن از مصرف قرص مذكور با مشورت پزشك معالج خودداري نمودم اين عوارض شامل سرگيجه ، گيجي ومنگي ، يبوست ، سردرد بمدت چند سال ، احساس سنگيني سربرروي بدن ، افسردگي ، حالت تهوع ، ضعف عضلاني ، درد زيردل و گزگز و مورمور دراندامها، استفراغ ، گرگرفتگي ، گاهي اوقات افت فشار خون ، خستگي جسمي مفرط و شديد از كف پا به بالا بطوريكه تا هنگام رفتن به بسترخواب بايد خستگي را تحمل مي نمودم يعني حدود 16 ساعت خستگي ، خواب آلودگي ، درد و تيركشيدن سينه ها ، سوء هاضمه و ناراحتي هاي گوارشي ، رگ گرفتي يا اسپاسم عضلات خصوصاً درخواب ، افزايش موهاي زائد ضخيم در قسمت چانه ، كسلي   . مقدار دوز مصرفي سه شب اول نصف  قرص و هرسه شب درميان افزايش پيدا كرد تا سه عدد ( قرص 2.5 ميلي گرم) مقدار پرولاكتين شرح جدول ذيل ميباشد ( البته برخي از آزمايشات درهنگام مصرف قرص گرفته شده وبرخي ديگر هنگام مصرف نكردن قرص)

Prolactin . LT.H ( RIA)

Normal Range

RESULT

DATE ( M )

DATE (SH )

Female : 40-470

577

1993

21/5/72

3/6 - 162

188

1995

24/4/74

3/7- 40

277*

2002/1/28

8/11/80

3/7- 40

290*

2002/1/28

8/11/80

3/7- 40

235*

2002/2/5

16/11/80

3/7- 40

273*

2002/9/18

27/6/81

50 -721

2100*

2003/4/21

1/2/82

66 -721

2593*

2003/12/7

16/9/82

66 -721

4674*

2004/5/19

30/2/83

2/0 – 25/0

53/4*

2004/9/29

8/7/83

2/0 – 25/0

81/7*

2005/1/22

3/11/83

2/0 – 25/0

66/0*

2005/4/4

15/1/84

1/2 – 19/5

94/2*

2005/6/20

30/3/84

66 – 721

هنگام مصرف دارو با دوز 2ميليگرم ( هفته اي دوعدد)

2727*

2005/9/25

3/7/84

حدود يكماه ونيم قرص مصرف نشده           2/1- 24/0  

129.9*

2005/11/23

2/9/84

 

بمدت دوسال قرص كابرگولين نيم ويك ميلي گرم به تعداد 1 يا 2 عدد هفته اي دو بار (روزهاي دو وپنج شنبه) بطور متناوب مصرف ميكردم ، اين قرص به غير از خستگي مفرط جسمي ، گاهي اوقات سرگيجه وسردرد عارضه جانبي ديگري برايم نداشت يا حداقل من متوجه آن نشدم.

از سال 71 تاكنون طبق آزمايشات انجام شده بطور متناوب كلسترول و تري گليسيريد بالاتراز حد نرمال بوده  وميزان ترشح استروژن پائين ترازحد نرمال بوده و اخيراً ميزان آهن از مقدار نرمال بالاتر است.

از نظر ميل جنسي : حدوداً تا سن 19 سالگي طبيعي بوده ، از آن سال به بعد با كاهش ميل جنسي مواجه بودم و گاهي اوقات درصورت ديدن تصاوير ( اعم از عكس يا فيلم ) احساس تحريك شدن دارم.

مشكلاتي كه درحال حاضر با آن مواجه هستم شامل: اختلالات قاعدگي ، افسردگي ، كمر درد ، خستگي جسماني مفرط ، بيحالي وكسلي ، فراموشي لحظه اي ، كم دقتي ، خواب رفتگي دستها و پاها ، لرزش قابل محسوس هر دو دست ، ناراحتي هاي گوارشي ، ناراحتي هاي ناشي از صافي كف پا ، افزايش موهاي زائد ضخيم درقسمت چانه ( از يك تارمو به 15- 16 عدد ) و ريزش شديد مو كه درناحيه جلوي سر حالت كچلي موضعي نمايان ميشود. در مجموع ميتوان گفت سيستم دفاعي بدن دربرابر ابتلا به بيماري ضعيف ميباشد بطوريكه در طول سال چندين مرتبه دچار سرماخوردگي هاي شديد بمدت دو الي سه هفته دچار ميشوم .

نسبتاً چاق ( حدود 10 كيلو اضافه وزن ) و عصبي هستم و خيلي زود نيز عصباني ميشوم ، خود خوري ميكنم ، متاسفانه از اعتماد به نفس كمتري برخوردارم ، براثر فشارهاي روحي و يا جسمي زياد به گريه متوسل ميشوم .

طبق فرمايش جنابعالي در حال حاضر نزد دو پزشك متخصص غدد هر چند ماه يكبار ويزيت ميشوم.

علاوه بر داروهاي بشرح بالا تاكنون داروهاي مختلف اعم از انواع آنتي بيوتيكها ، آرامبخشها شامل ايمي پرامين ، فلوكستين ، كلرديازپوكسايد و داوهاي گوارشي شامل رانيتيدين ، سايمتدين ، هيوسين ، كليدنيوم سي ، مسكن ها استامينوفن معمولي وكدئين دار، ايبوپروفن ، آنتي هيستامين ، كلسيم و ويتامين ب ، و غيره مصرف كرده ام .  

بنابراين با توجه به شرح حال فوق الذكر كه ميتوان گفت تقريباً جامع و كامل ميباشد خواهشمندم بزرگواري فرموده پاسخ سوالات ذيل را بمنظور تصميم گيري صحيح جهت ادامه مداوا ارائه و اينجانب را راهنمائي بفرمائيد :

 1. 1: بعد از چه مدت زمان و براثر چه عواملي ميكروآدنوما به ماكروآدنوما تبديل ميشود ؟
 2. 2: چنانچه يك برنامه زماني داروئي بصورت مرتب و پياپي آغاز شود چه مدت زمان ميبرد تا ميزان ترشح پرولاكتين به حد نرمال برسد و درآن حالت آيا ميكرو آدنوما نيز از بين ميرود يا خير؟
 3. 3: آيا ميكروآدنوما جزء آندسته از تومورهاي قابل جراحي ( جراحي باز، پرتو درماني ، ليزردرماني ) ميباشد ؟

 4. 4:آيا پرولاكتين بايد به حد نرمال برسد و همزمان با آن ميكروآدنوما نيز از بين برود تا پريود طبيعي مجدداً شروع شود ؟

 5. 5: براي پريود شدن آيا بايد از همان قرصهاي استروژن و پرژسترون استفاده كنم و استفاده مستمر آن از نظر جسماني عوارض ديگري ندارد؟ درواقع مضر نيست ؟ و تا چه مدت ؟

 6. 6: اگر پرولاكتين افزايش قابل توجهي نسبت به مقدارنرمال داشته باشد منجر به نازائي خواهد شد در واقع آخرين مرحله كه بعنوان نازائي تلقي ميشود كدام مرحله است؟

 7. 7: افزايش پرولاكتين در مردان دركدام مرحله به عقيمي منجر ميگردد؟

 8. 8: آيا رابطه جنسي سالم قبل از ازدواج ميتواند تاثير مثبت برروي افزايش ميل جنسي و كاهش پرولاكتين داشته باشد يا خير؟ لطفاً دراين مورد دلايل پزشكي آن را درصورت امكان بيان فرمائيد و اصولاً دراين مورد چه   توصيه اي  مي فرمائيد ؟

 9. 9: با توجه به اينكه سي تي اسكن و ام آر آي درسالهاي 80 و81 انجام شده است آيا توصيه به تكرار مجدد سي تي اسكن و ام آر آي جديد جهت بررسي ميكرو آدنوما مي فرمائيد ؟

 10. 10: با توجه به كمبود قرص كابرگولين و گراني آن آيا جهت مداواي قطعي ميتوانم به خارج از كشور سفرنمايم ؟ 

 درصورت لزوم كليه مدارك پزشكي شامل آزمايشات خون ، سونوگرافي ها ، سي تي اسكن و ام آر آي و يك مورد شرح حال پزشكي تقديم خواهد شد .

ضمناً كتاب پيشگيري از اختلالات جنسي را ميخواهم لطفاً اعلام فرمائيد هزينه آن چقدراست و به چه ترتيب اقدام نمايم .

پوزش اينجانب را به دليل طولاني شدن نامه پذيرا باشيد . لطفاً پاسخ خود را برايم ميل بفرمائيد و درصورت امكان برروي سايت ( قسمت پرسش و پاسخ قرارداده نشود و يا با ويرايش ديگري قرار بگيرد) قبلاً از همكاري جنابعالي كمال تشكر و امتنان را دارم. موفق ومؤيد باشيد. با تقديم احترام  

پاسخ ما: (قسمت دوم)

پرولاكتينوما Prolactinoma يا توده هاي ترشح كننده هورمون پرولاكتين هستند. ميزان اين هورمون حين حاملگي در خون افزايش قابل توجه يافته و باعث افزايش حجم توده پستان و توليد شير پس از زايمان ميشود. همچنين مانع از تخمك گذاري و شروع قاعدگي شده و از طرف ديگر منجر به برداشت كلسيم از استخوانها ميشود. به تومورهاي با قطر كمتر از 1 سانتي متر ميكروآدنوم و با قطر بيش از 1 سانتيمتر ماكروآدنوم گفته ميشود. در اين مورد به مسائل ذيل ميتوان اشاره كرد.

 • 1. عمده علائم افزايش پرولاكتين خون در خانمها عبارت است از آمنوره (قطع قاعدگي)، گالاكتوره (ترشح شير از پستان) و نازايي. درصورت بزرگي علائم موضعي فشار تومور بر نواحي اطراف شامل سردرد و اختلال بينايي است. ظاهراً علاوه بر سه علامت اول شما دچار علائم گاستريت يا التهاب و ناراحتي معده و همينطور افسردگي با شدت و ضعف متناوب نيز هستيد

 • 2. چند موردي كه اشاره كرديد به تنهايي با افزايش پرولاكتين قابل توجيه نيست. يكي بزرگي شكم؟؟ كه نفهميدم منظور چيست و بزرگ شدن انگشتان (كه به بزرگي مرضي اندامها اصطلاحاً آكرومگالي گفته ميشود)، افزايش چربي خون (درصورت قابل ملاحظه بودن) و مسئله پرمويي صورت يا همان هيرسوتيسم كه درصورت وجود چنين علائمي بايد بدنبال علل ديگر گشت. درصورتي كه واقعاً مسئله آكرومگالي درست بوده باشد (كه احتياج به بررسي و تأييد جدي تر دارد) مسئله همزمان بودن افزايش  همزمان ترشح هورمون رشد يا Growth Hormon توسط توده ترشح كننده (هرچند شايع نيست) بايد مدنظر باشد. بنابراين اطلاع از وضعيت و ميزان حضور هورمون رشد و علاوه بر اين بررسي هورموني تيروئيد بايد در دستور كار اول ما قرار داشته باشد (كه فعلاً از آن اطلاعي نداريم)

 • 3. ميزان طبيعي هورمون پرولاكتين در خون در حدود 25 ميكروگرم در ليتر است. با توجه به عدم ارائه واحدهاي اندازه گيري هورمون در گزارش ارسالي فعلاً اظهار نظر قطعي نميتوانم بكنم. از آنجائيكه اندازه تومور ارتباط مستقيمي با اندازه هورمون در خون دارد معمولاً افزايش پرولاكتين به بيش از 100 ميكروگرم در ليتر در سرم، به معناي وجود توده هاي بزرگتر ماكروآدنوم است (درصورتيكه ظاهراً در MRI انجام شده كه ما گزارش آن را نداريم) ظاهراً وجود ميكروآدنوم گزارش شده است كه بهرحال بايد مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.

و اما در مورد پاسخ به سوالاتي كه مطرح كرديد:

 1. 1. توده هاي كوچكتر ميكروآدنوم بندرت ممكن است به توده هاي بزرگتر ماكروآدنوم تبديل شود و حتي اگر مسئله نازايي و ازدواج مطرح نباشد شايد احتياج به درمان هم وجود نداشته باشد.

 2. 2. درصورت درمان صحيح تا 70 درصد از مبتلايان بسرعت سطح پرولاكتين خون به وضع طبيعي برگشته، اندازه تومورها كوچكتر ميشود، و فعاليت تخمدانها (باروري و قاعدگي طبيعي) از سرگرفته ميشود.

 3. 3. درصورت عدم پاسخ به درمان دارويي يا عدم تحمل دارو توسط بيماران -بعلت عوارضي چون تهوع، استفراغ، سرگيجه هنگام برخاستن و از حال رفتن، بي خوابي و كابوس، و خشكي دهان- گزينه عمل جراحي (از راه بيني) مطرح ميشود. البته در مورد تومورهاي كوچك ميكروآدنوم معمولاً سعي ميشود عوارض دارويي با كاهش ابتدايي مقدار داروي مصرفي كنترل شود. در آن 15 درصد از بيماراني كه داروي خوراكي را تحمل نميكنند اغلب ميتوان از شكل قرصهاي داخل واژينال استفاده كرد. پرتودرماني بندرت براي درمان اين تومورها بخصوص از نوع ميكروآدنوم كاربرد دارد.

 4. 4. همانطور كه گفتم با طبيعي شدن سطح هورمون تخمدان ها فعاليت طبيعي را شروع ميكنند چه اندازه توده كوچك شده باشد چه نشده باشد.

 5. 5. قرصهاي استروژن و پروژسترون (در مواردي كه هنوز قاعدگي طبيعي بازگشت نكرده است) بخصوص براي ايجاد قاعدگي مصنوعي و جلوگيري از استئوپروز يا به اصطلاح پوكي استخوان هم بسيار مهم است (مسئله اي كه در مورد شما هم بايد بررسي شود).
 6. نازايي ناشي از افزايش هورمون موقت و قابل برگشت است و حد خاصي هم ندارد.
 7. 7. افزايش پرولاكتين خون در مردان منجر به كم ميلي جنسي و اختلال نعوظ و عقيمي ميشود كه برگشت پذير است.

 8. 8. روابط عاطفي- جنسي سالم و رضايت بخش تأثير بسيار مهمي در برطرف كردن اختلالات جنسي ناشي از افزايش هورمون در خون دارد كه بعداً در اين مورد صحبت خواهيم كرد. مشابه اين مسئله در زنان يائسه وجود دارد كه در كتاب تشخيص اختلالات جنسي از آن گفتگو كرده ايم

 9. 9. درصورت نبود سابقه ماكروآدنوما و علائم فشار بر عصب بينايي (اختلال بينايي) و افزايش فشار داخل مغز (سردرد و ...) معمولاً نيازي به تكرار MRI نيست.

 10. از آنجائيكه در مورد ميكروآدنوم نيازي به عمل جراحي نيست واقعاً دليلي براي سفر خارجي شما جهت مداوا و به اصطلاح درمان قطعي وجود ندارد.

با توجه به موارد فوق و تلقي من از امكان دريافت درمان دارويي مناسب و كنترل عوارض دارويي و بازگشت توانايي هاي جنسي و باروري شما و همچنين بررسي برخي موارد بررسي نشده فكر ميكنم بد نيست در اولين فرصت ممكن سري به ما بزنيد. در مورد روش تهيه كتابها هم (متوجه نشدم ظاهراً در نامه اول گفتيد آنها را تهيه كرده و مشغول مطالعه هستيد؟؟!) ميتوانيد هنگام مراجعه حضوري آنها را تهيه كرده يا از طريق پست دريافت كنيد.

منبع : novin-jensi.com

نوشته شده توسط در